Referendum

Fruttekoek   1 april 2019   1 reactie op Referendum

Een referendum of volksraadpleging is volgens Wikipedia “het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied” en volgens Wiktionary “een stemming over een wetsvoorstel, waarbij gestemd wordt door het volk zelf, niet door vertegenwoordigers van het volk”.

In Nederland hebben we een parlementaire democratie waarbij alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Dit is dus een indirecte, representatieve democratie, waarbij niet de leden van de bevolking zelf politieke besluiten nemen, maar hun volksvertegenwoordigers. Daarbij is het niet ongebruikelijk dat er compromissen gesloten (moeten) worden om een plan of wet aan een meerderheid te helpen. Dat is een moeizaam en traag proces, maar wel een waarbij de meeste “gewone” mensen worden gesteund.

Je kunt natuurlijk overwegen om toch een directe democratie na te streven en allerlei belangrijke beslissingen over te laten aan het volk, dat wil zeggen aan de meerderheid van de bevolking.
Nu wil ik allerminst pretenderen dat “het volk” dom is of niet in staat om beslissingen te nemen, maar er zijn goede redenen om belangrijke besluiten over bepaalde onderwerpen wel degelijk over te laten aan daartoe geschikte personen, die de moeite nemen om zich te verdiepen in de materie en die zich niet al te snel laten beïnvloeden door hysterisch geschreeuw van belanghebbenden of door nep-nieuws, en er geen geintje van maken zoals de domme neefjes van Peppi en Kokki die de Wet raadgevend referendum (Wrr) in Nederland vakkundig om zeep hebben geholpen door de eerste de beste gelegenheid aan te grijpen om er bij een volstrekt onreferendabel onderwerp een totale chaos van te maken om “de EU” een hak te zetten.

Een ander voorbeeld van het resultaat van een mislukt referendum is natuurlijk Brexit, waar de ooit zo grote natie zich in splendid isolation gaat afzonderen van de beschaafde wereld. En dan te bedenken dat er nog politici zijn die een Nexit als een oplossing zien voor een niet bestaand probleem.

Er zijn trouwens ook andere redenen om terughoudend te zijn met het houden van referenda.
Kunt u zich nog herinneren wat er gebeurde toen ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander de gehele Nederlandse bevolking mag meeschrijven aan het “Koningslied“? Het resultaat was nou niet bepaald een cultureel monument voor de eeuwigheid.
Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als kinderen mogen bepalen wat binnen een gezin de pot schaft? McDonald’s zal record omzet draaien.
En kunt u zich voorstellen wat er gebeurt als de passagiers in een bus mogen bepalen welke route de bus gaat afleggen?

Voor een geschikt onderwerp zou het referendum best een geschikt middel kunnen zijn. Momenteel kan ik zo’n onderwerp niet zo snel bedenken. Sommige zaken moeten we gewoon overlaten aan de personen die in staat zijn om er over te beslissen én de verantwoordelijkheid voor die beslissing te nemen.

One thought on “Referendum

  1. jankrosenbrink

    ik deel je mening. Ook een raadgevend referendum is overbodig en nogal duur. Er zijn landen waar huishoudens niet de hele dag water uit de kraan krijgen. Dus iedereen heeft een reserve-tank voor de uren van geen waterdruk. Een dubbel systeem, dus duur en het kan voor de volksvertegenwoordigers een reden zijn om achterover te leunen, dat moet je helemaal niet willen.

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *