Stenigen

Fruttekoek   7 januari 2019   Geen reacties op Stenigen

Kees van der Staaij, de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, blijft bij zijn standpunt over homo’s en transgenders en peinst er niet over om zijn steun en handtekening onder de Nashville-verklaring in te trekken, ondanks de felle kritieken op zijn steun van deze tekst.
In deze verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en de suggestie gewekt dat mensen daarvan kunnen ‘genezen’.

Los van die achterhaalde stelling zie ik in die Nashville verklaring een heleboel gekke dingen staan, zoals dit artikel 2:


WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.
WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Dus die Nashville aanhangers zien het huwelijk nog steeds als het enige verbond waarbij seks geoorloofd is. Het duidelijk dat veel katholieke priesters dit document nooit hebben gelezen.

Ik hoop van ganscher harte dat Kees van der Staaij niet gaat doorslaan in zijn bijbelvastheid, want de bijbel bevat -naast een heleboel lieve dingen- ook een heleboel onaangename zaken en onovertroffen wreedheden waar andere heilige-boeken-auteurs nog een puntje aan kunnen zuigen. Neem alleen al Deuteronomium; daar wordt er flink op los gestenigd,
bijvoorbeeld :

 • als iemand suggereert om over te stappen naar een andere godsdienst (Deut 13):
  Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks.
  En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft.
 • als iemand een andere god aanbidt volgens twee getuigen (Deut 17):
  Zo zult gij dien man of die vrouw, die ditzelve boze stuk gedaan hebben, tot uw poorten uitbrengen, dien man zeg ik, of die vrouw; en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven.
 • als een zoon ook na een welverdiende kastijding ongehoorzaam blijft aan zijn ouders (Deut 21):
  Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats.
  En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper.
  Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve
 • als na de huwelijksvoltrekking blijkt dat de vrouw heeft gejokt over haar maagdelijkheid (geldt niet voor de man) (Deut 22):
  Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve

Ik blijf nog even niet praktiserend atheïst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.